Deze website maakt gebruik van cookies.  Klik hier voor meer informatie.  Deze melding niet meer tonen.De administratiesoftware van EuroVision wordt gekenmerkt door eenvoud. Met EuroVision boekhoudsoftware verwerkt u moeiteloos uw bedrijfsadministratie.

  

Er zijn tal van administratieve programma’s verkrijgbaar waarbij de gebruiker wordt aangeraden om eerst een boekhoudcursus te volgen. EuroVision weet zeker dat dit makkelijker kan! Met als thema “back-to-basic” zijn onze ontwikkelaars in 2001 gestart met de ontwikkeling van EuroVision administratiesoftware. Medio 2003 is dan ook met enige trots een zeer compact en gebruikersvriendelijk boekhoudpakket gelanceerd.

Back to Basics
Met de EuroVision boekhoudsoftware kunt u de volledige financiële administratie van uw bedrijf verwerken. Met diverse rapportagefuncties kunt u tussentijdse cijfers en eindejaarcijfers afdrukken en aanleveren bij uw accountant. Op basis van deze cijfers stelt hij uw jaarrekening samen, voegt de nodige journaalposten toe en verzorgt de uiteindelijke fiscale aangiften.

Opzet en Inhoud
De opzet is simpel. zoals ieder bedrijf maakt u gebruik van,
- Inkoop (inkoop en kosten op rekening)
- Verkoop (verkoopfacturen en creditnota’s)
- Bankboek (verwerking van inkomsten en uitgaven per bank)
- Kasboek (verwerking van inkomsten en uitgaven per kas)
Met behulp van het “CorrectieBoek” kunt u tussentijdse boekingen wijzigen en toevoegen. Om de consistentie te waarborgen zijn handige instrumenten ingebouwd die hiaten in de boekingen in kaart brengen en waarnodig een herrekening maakt.

Rapportage
Tal van rapportagefuncties zijn beschikbaar voor tussentijdse verslaglegging zoals,
- Grootboekmutaties
- Debiteurenboek
- Crediteurenboek
- Proef- en Saldibalans
- BTW-aangiften
- Rekeningschema’s
- Betalingsherinneringen
Verder kunt u bestanden zoals inkoopmutaties, verkoopmutaties, adressenbestanden en boekingsverslagen exporteren naar een spreadsheet zoals Excel.

Auditfile
In geval van controle door uw accountant of de belastingdienst is het mogelijk om vanuit de EuroVision software een auditfile te exporteren. Deze Auditfile is een blauwdruk van de administratie van waaruit de controleur de volledige boekingsgang kan herleiden.

Download gratis
Download nu gratis onze DemoSoftware, of maak een afspraak met een van onze EuroVision klantbeheerders. U wordt dan geheel vrijblijvend geïnstrueerd in het gebruik van EuroVision Administratiesoftware.

 

 

 

        
   

Back-to-basic
Er zijn tal van administratieve programma’s verkrijgbaar waarbij de gebruiker wordt aangeraden om eerst een boekhoudcursus te volgen. EuroVision weet zeker dat dit makkelijker kan! Met als thema “back-to-basic” zijn onze ontwikkelaars in 2001 gestart met de ontwikkeling van EuroVision administratiesoftware. Medio 2003 is dan ook met enige trots een zeer compact en gebruikersvriendelijk boekhoudpakket gelanceerd.
EuroVision en uw accountant


Met de EuroVision boekhoudsoftware kunt u de volledige financiële administratie van uw bedrijf verwerken. Met diverse rapportagefuncties kunt u tussentijdse cijfers en eindejaarcijfers afdrukken en aanleveren bij uw accountant. Op basis van deze cijfers stelt hij uw jaarrekening samen, voegt de nodige journaalposten toe en verzorgt de uiteindelijke fiscale aangiften.

Opzet en Inhoud
De opzet is simpel. zoals ieder bedrijf maakt u gebruik van,
- Inkoop (inkoop en kosten op rekening)
- Verkoop (verkoopfacturen en creditnota’s)
- Bankboek (verwerking van inkomsten en uitgaven per bank)
- Kasboek (verwerking van inkomsten en uitgaven per kas)
Met behulp van het “CorrectieBoek” kunt u tussentijdse boekingen wijzigen en toevoegen. Om de consistentie te waarborgen zijn handige instrumenten ingebouwd die hiaten in de boekingen in kaart brengen en waarnodig een herrekening maakt.

Rapportage
Tal van rapportagefuncties zijn beschikbaar voor tussentijdse verslaglegging zoals,
- Grootboekmutaties
- Debiteurenboek
- Crediteurenboek
- Proef- en Saldibalans
- BTW-aangiften
- Rekeningschema’s
- Betalingsherinneringen
Verder kunt u bestanden zoals inkoopmutaties, verkoopmutaties, adressenbestanden en boekingsverslagen exporteren naar een spreadsheet zoals Excel.

Auditfile
In geval van controle door uw accountant of de belastingdienst is het mogelijk om vanuit de EuroVision software een auditfile te exporteren. Deze Auditfile is een blauwdruk van de administratie van waaruit de controleur de volledige boekingsgang kan herleiden.

Download gratis
Download nu gratis onze DemoSoftware, of maak een afspraak met een van onze EuroVision klantbeheerders. U wordt dan geheel vrijblijvend geïnstrueerd in het gebruik van EuroVision Administratiesoftware.


Home | portfolio | producten | contact
Algemene voorwaarden